Treindustrien_Banner_Ferdig.jpg

Fornybar og bærekraftig grønn industri

Aktuelt

Klimaminister

Naturavtalen på agendaen

Hvordan kan vi bygge boliger, bygg og veier og samtidig ta vare på naturen? Klima- og miljømininster Andreas Bjelland Eriksen deltar sammen med politikere og ledende aktører innen byggenæringen, skognæring og naturvern når Treindustrien inviterer til  dialog og inspirasjon 4. mars. Les mer her.

Returtre Treteknisk.jpg

Nye standarder for returtre på høring

Ombruk av byggematerialer krever god dokumentasjon på egenskaper. Nå er de første standardene for evaluering av returtre på høring. Standardene skal gjøre det enklere og tryggere bruke trematerialer på nytt. 

byggevare.jpg

Nye kontraktstandarder på høring

Treindustrien har deltatt i arbeidet med revisjon av kontraktstandarden for kjøp av byggevarer NS8409. Standarden er foreslått delt i to nye standarder for henholdsvis hyllevarer og tilvirkningsvarer. Utkastene er nå på høring. 

Treindustrien representerer den tremekaniske industrien i Norge.

Våre medlemmer produserer:

  • Trelast, limtre, impregnert, bygningselementer, treemballasje og halvfabrikata til annen treindustri
  • Råvarer til treforedling, spon- og fiberplater og energiprodusenter
  • Bioenergi (varme)

Våre medlemmer

Kart