Treindustrien_Banner_Ferdig.jpg

Fornybar og bærekraftig grønn industri

Aktuelt

Tina.jpg

Krav til dokumentasjon av brukte byggevarer

Les Treindustriens innlegg om ombruk av byggevarer og vårt høringsinnspill til forslag om endrede dokumentasjonskrav for brukte byggevarer. Vi ønsker løsninger som stimulerer til best mulig ressursbruk, samtidig som kvalitet og sikkerhet ivaretas.

42317.jpg

Seminar om ombruk

10. november kan du høre mer om ombruk av byggematerialer i seminar-serien Brød og Miljø. Du møter miljørådgivere, ingeniører og arkitekter, som alle på ulikt vis jobber med ombruk og bevaring.

Treindustrien representerer den tremekaniske industrien i Norge.

Våre medlemmer produserer:

  • Trelast, limtre, impregnert, bygningselementer, emballasje og halvfabrikata til annen treindustri
  • Råvarer til treforedling, spon- og fiberplater og energiprodusenter
  • Energi (varme)

Våre medlemmer

Kart