Om Treindustrien

Treindustrien er en bransjeorganisasjon for produsenter av trelast og andre trebaserte byggematerialer.

Medlemmer

Vi har om lag 105 medlemsbedrifter innen trelastindustri, limtrefabrikker, elementprodusenter, impregneringsverk og produsenter av andre trebaserte bygge- og emballasjeartikler. Våre medlemmer er viktig leverandør av halvfabrikata til annen treforbrukende industri og av råvarer til treforedlings-, sponplate- og fiberplateindustrien og produsenter av bioenergi. Se alle våre medlemmer

Vi organiserer vel 90 % av den norske produksjonskapasiteten på området. Bedriftene er lokalisert nær råvaren (skogen) og et flertall utgjør hjørnesteinsbedrifter i sine lokalsamfunn. Les våre nøkkeltall

Tilsluttet BNL og NHO

Treindustriens Landsforening er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). BNL er en nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon for bedrifter i byggenæringen. BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer som har over 4 000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

 

naeringslivetshus.jpg naeringslivetshus.jpg

Adresse

Treindustrien har kontor i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo.

Besøksadresse: Middelthuns gate 27, 0368 Oslo

Postadresse: Pb 5487 Majorstuen, 0305 Oslo

 

Informasjon om regnskap og faktura

Kontakt

Utsnitt Heidi 2.png

Heidi Finstad

Administrerende direktør
976 02 543
Tina Sletbak-Akerø - nærbilde.png

Tina Sletbak-Akerø

Fagsjef, Næringspolitikk og utvikling
924 50 515
Eli Bjørhovde Rindal

Eli Bjørhovde Rindal

Prosjektleder
971 76 168
Helene K Amundsen

Helene Amundsen

Administrasjonssekretær
920 93 301