Pressemeldinger

Pressemeldinger salgsstatistikk

Her finner du Treindustriens månedlige pressemeldinger om utviklingen i salg (målt i volum) av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert.