Europeiske organisasjoner

For Treindustrien er det viktig og være tilstede på internasjonale arenaer. På europeisk nivå blir det fattet en rekke beslutninger som direkte påvirker norsk industri og byggenæring.

 

EU legger en rekke føringer som påvirker markedet og bestemmer regler som også Norge er forpliktet å rette seg etter som følge av EØS-avtalen. Noen eksempler på dette er arbeidet som foregår på europeisk nivå innen miljø, klima og sirkulærøkonomi. EUs tømmerforordning og byggevareforordningen er andre eksempler på regelverk som har direkte innvirkning på vår industri.

Vårt europeiske samarbeid foregår hovedsaklig innenfor paraplyorganisasjonen CEI-Bois og sektororganisasjonen EOS (trelastproduksjon). Påvirkningskraft overfor EU i næringspolitiske saker står sentralt. Gjennom samarbeidet i CEI-Bois jobber vi for å legge til rette for bruk av tre i bygg gjennom å følge opp byggeforskrifter i EU og arbeid med aktuelle CEN-standarder. I det europeiske samarbeidet deltar vi i arbeidsgrupper innen bærekraft og bygg.

Vi er også med i WEI, den europeiske trebeskyttelsesindustriens bransjeorganisasjon. Her deltar også bedrifter og forskningsinstitusjoner. WEI følger opp det som skjer i EU-byråkratiet, blant annet knyttet til regler for bruk av ulike impregneringsmetoder.

Vi har også tett samarbeid med våre søsterorganisasjoner i Finland og Sverige. Her samarbeider vi både om næringspolitiske saker, samt at vi har forskningssamarbeid.