Web sirkulærøkonomi c
Illustrasjon: Treindustrien

Sirkulærøkonomi

skog sirkulær web 3

Tre - en sirkulær råvare

Sirkulærøkonomi handler om å gjenvinne og gjenbruke slik at at færrest mulig ressurser går tapt. Tre er et fornybart materiale og en viktig del av den sirkulære økonomien.

Tilbygg ikon

Tre i en sirkulær byggenæring

Sirkulærøkonomi vil kreve grunnleggende endringer i samfunnet - og i byggenæringen. Vi bygger konstruksjoner som skal stå i mange år. Det er derfor særlig viktig at næringen tenker langsiktig med hensyn til ressursbruk og miljøhensyn.