Treindustrien positiv til fjerning av eiendomskatt på verk og bruk

Treindustrien er svært fornøyd med at regjeringen foreslår å fjerne skatt på produksjonsutstyr og -installasjoner.

  •  Eiendomsskattbyrden vil bli betydelig redusert ved dette og det vil gi økt konkurransekraft for norsk industri, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad.

 

Treindustrien forventer nå at Regjeringens forslag følges opp i Stortinget.