Sperrer veien for norsk næringsliv

Modulvogntog gir muligheter for å frakte mer varer til en billigere penge, og gir mer miljøvennlig transport og færre vogntog på veiene. I 2014 ble modulvogntog tillatt i Norge. Norske produsenter investerte i bilpark i tro på snarlig effekt. I stedet ventet en lang og byråkratisk prosess som ikke har gitt resultater for treindustrien eller annen norsk industri. Tre år etter et ordningen ble innført er ikke tilførselsveiene fra norsk industri (hvor varene produseres) og ut til hovedveinettet åpnet.

 

  • Håpløs konkurransesituasjon

Hver enkelt vegstrekning må vurderes før det kan tillates å kjøre modulvogntog. Flere hovedvegstrekninger er åpnet, men ingen hele strekninger fra industri og ut til kunde.

Dermed er det i praksis umulig for norske produsenter å ta i bruk modulvogntog. På samme tid er det åpnet for at utenlandske vogntog kjører inn fra Sverige på 12 grenseoverganger.

Dette gir direkte leveranser fra utenlandske leverandører til flere store kunder i viktige byer som Oslo, Trondheim og Tromsø med modulvogntog.

  • For Treindustrien er dette en stor konkurranseulempe, da våre viktigste konkurrenter har hele 43 % lavere transportkostnader, sier adm. dir. Heidi Finstad i Treindustrien.

 

Mulighetene for økt verdiskaping innenfor skog, treforedlingsindustri og byggenæringen har aldri vært større. Det må bygges mer, grønnere, og langt mer effektivt. Norske næringsliv er klare for jobben. For å få til dette må politikeren omsette ord til handling og sørge for at modulvogntog kan brukes av norske produsenter.  

 

Det importeres i dag byggevarer for hele 32 milliarder NOK.

 

Verdikjeden Skog og Tre ber Regjeringen sørge for like konkurransevilkår. – Det holder ikke lenger med positive lovnader, det må settes inn nødvendige tiltak.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

 

Heidi E. Finstad

Adm. direktør

Telefon: +47 97 60 25 43

www.treindustrien.no

www.facebook.com/treindustrien