PEFC

PEFC er verdens største skogsertifiseringssystem

alt

PEFC er en av ordningene som sikrer sporbarhet. Hensikten med sporbarhetssertifiseringen er å dokumentere at råstoffet til produktene kommer fra sertifisert og bærekraftig drevet skog. For at produkter kan selges som sertifiserte må alle ledd i kjeden fra skog til forbruker ha sitt sporbarhetssertifikat. Sporbarhetssertifiseringen gjør at forbrukere og bedrifter være sikre på å kjøpe tre fra bærekraftig skogbruk.

http://www.pefcnorge.org/

CoC – Chain of Custody innebærer at et produkt kan følges gjennom hele verdikjeden fra opprinnelse til sluttsalg. Slik sporbarhet er et krav innen flere ordninger, for eksempel EUTR og BREEAM-NOR.