Innspillsnotat til Energi- og miljøkomiteen - Statsbudsjett 2023