Modul møte ute.jpg
Foto: Treindustrien

Vil få modulvogntog på veiene

Manglende åpning av industristrekninger for modulvogntog gir alvorlige følger for norske bedrifter. Denne uka var det møte om saken på Moelven Eidsvoll Verk og nå vil Arbeiderpartiet følge opp.

Denne uka var flere av Treindustriens medlemsbedrifter samlet hos Moelven Eidsvoll Verk for å fortelle om utfordringene ved at de ikke kan ta i bruk modulvogntog. Tilstede var flere representanter fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe, lokalpolitikere og ordførere fra Østlandsområdet og representanter fra andre organisasjoner som også er berørt av situasjonen.

alt

Selv om flere av hovedveistrekningene er åpnet for modulvogntog i Norge, er det fortsatt små veistubber fra fabrikk og ut til hovedvei som er stengt for denne typen kjøretøy. Når modulvogntog ikke kan kjøres dit varene må lastes, kan de vanskelig tas i bruk. På samme tid er det åpnet for modulvogntog på alle veier i Sverige, inn på hovedveinett i Norge og ut til flere store, sentrale omlastningsterminaler og sluttkunder i store byer som Oslo og Trondheim. Det betyr at svenske trelastprodusenter kan kjøre med modulvogntog til norske kunder, mens norske produsenter blir tvunget til å benytte ordinære vogntog. Dermed får de seg betydelig mindre last pr kjøretøy, og det gir langt dyrere transport.

alt

Per Børke (logistikkdirektør i Moelven), Per Morten Wangen (daglig leder, Eidskog Stangeskovene) og Oscar Aarnes (produksjonssjef, Gausdal Bruvoll) fortalte om utfordringene for bedriftene ved at de ikke får brukt modulvogntog. Politikere som var tilstede reagerte på det de fikk høre.

- Det var fint å få klare tilbakemeldinger fra næringa. For meg er det uforståelig at det ikke går an å rydde opp i dette, sa Sverre Myrli, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet etter møtet. Nå vil han følge opp saken.

- Jeg skjønner ikke hvorfor Vegdirektoratet og Samferdselsministeren ikke bare kan skjære gjennom å finne en løsning på dette. Jeg kommer til å utfordre Samferdselsministeren til å finne en løsning. For sånn som dette kan vi ikke fortsette.