Signering digital avtale
Fra venstre: Jon Sandnes, BNL, Halvard Gavelstad, , Byggtjeneste NOBB, Anstein Skinnarland, BuilingSMART og Lars Christian Fredenlund, Administrerende Direktør, coBuilder AS Foto: BNL.

Viktig avtale for digitalisert byggenæring på plass

En avtale som legger grunnlag for en felles digital plattform for bygge- og anleggsnæringen er nå på plass.

- Nå kan arbeidet med å kunne bygge en felles digital plattform komme i gang – noe som også er en forutsetning for digitalisering av bygge- og anleggsnæringen, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL.

BNL, coBuilder, og Norsk Byggtjeneste har signert avtale om å frikjøpe innhold til byggenæringens digitale dataordbok.

BNL presenterte i vår en skisse til et digitalt veikart som også har vært ute på høring. Veikartet anbefaler å sette krav til digital planlegging og prosjektering før det bygges fordi for å kunne utvikle en nødvending digital plattform, få på plass nødvendig regelverk og standarder.

– Denne avtalen er et første skritt i å digitalisere sammen. Hvis det skal planlegges og prosjekteres digitalt før man bygger, må dette gjøres på et felles system med felles terminologi. Dette er et nødvendig skritt for målsetting om en heldigital bygge- og anleggsnæring i 2025, sier Jon Sandnes i BNL.

Teknisk vil innholdet ligger i buildingSMART Dataordbok (bSDD) - som er en universell koblingsmekanisme som gjør at alle forstår hverandre, og kan utveksle informasjon på tvers av programvare og språklige barrierer.

Interesseorganisasjonen buildingSMART Norge etablerer nå en nøytral forvaltningsenhet for dette i Norge. Det skal også signeres avtale mellom BNL og buildingSMART om overføring av innholdet til bSDD