OsloTre Arkitekter - Vestlia konsept (4).jpg
Illustrasjon: OsloTre arkitekter for Treindustrien

Trebaserte påbygg på tak

Sammen med NBBL har Treindustrien utforsket mulighetene for påbygg med prefabrikerte trekonstruksjoner på toppen av eksisterende blokker. Les om mulighetene her!

Tre er et lett materiale som er egnet for påbygg i høyden. Prefabrikerte løsninger i tre krever kort byggetid på byggeplass, som er gunstig når det bor folk i blokka fra før. 

Ved å bygge på en til to etasjer på eksisterende blokker får man nye boliger og kan samtidig få økonomisk handlingsrom til å oppgradere den eldre delen av bygget med nye energieffektive fasader og sette inn heis. Slik får man reduserte klimagassutslipp og sosial bærekraft i form av universell utforming og at eldre kan bo hjemme lenger.

Ved å bygge på eksisterende blokker utnytter man også godt allerede utbygde arealer, som er viktig med tanke på optimal bruk av ressurser i en sirkulær økonomi. Påbygg og oppgradering er et viktig bidrag til å forlenge levetiden på dagens bygg. 

Treindustrien og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har i et prosjekt sett på mulighetene og hva som skal til for å få det til. Prosjektet har mottatt støtte fra Innovasjon Norge.

Prosjektrapporter finner du som vedlegg nederst på siden.