Stortinget inne
Foto: KIA

Streaming fra NTP-høring

Treindustrien deltar 25. april på åpen høring om Nasjonal Transportplan 2018-2029.

Innlegget skal etter planen holdes mellom kl. 14.40 og 14.55.

Se liveoverføring fra Stortinget her.