A blokk
Illustrasjon: Statsbygg / Team Urbis

Stor interesse for materialvalg

Det var stort oppmøte da Statsbygg, BNL og Leverandørutviklingsprogrammet inviterte til seminar om materialvalg i det nye regjeringskvartalet. Treindustrien fortalte om mulighetene ved bruk av tre.

Planene for det nye regjeringskvartalet har fått mye oppmerksomhet. Spesielt har det vært fokus på hvilke materialer som bør brukes. Det er har vært politisk engasjement for å fremme innovasjon, miljø og bruk av tre i byggene.

Et representantforslag fra SV, Senterpartiet, Ap og KrF om at tre bør være et hovedelement i det nye Regjeringskvartalet sparket i gang en større debatt rundt materialvalg. Etter behandling i Stortinget er det nå tverrpolitisk enighet om at regjeringen skal legge til rette for innovasjon, leverandørutvikling og fremme klimavennlige løsninger ved bygging av nytt regjeringskvartal. Videre at regjeringskvartalet skal stå som et eksempel på god norsk byggeskikk og arkitektur, og at tre skal være et viktig element. 

Statsbygg følger opp og sammen med Leverandørutviklingsprogrammet og BNL er det avholdt seminar der ulike materialgrupper kunne presentere sine løsninger og fortrinn.

Treindustrien mener det er svært positivt at det legges til rette for innovasjon, utvikling og klimavennlige løsninger. Det er en selvfølge at alle krav til byggene skal overholdes, slik som sikkerhet, brannkrav osv. Ulike materialers fortrinn og egenskaper må kombineres slik at vi får de beste byggene. Det er gode muligheter for trebaserte løsninger i prosjektet. Bruk av tre vil også bidra til at prosjektet kan få et grønt fotavtrykk og oppnå miljøklassifiseringen BREAAM Excellent som er målet. Det er i tillegg en rekke andre fordeler med å bruke tre i regjeringskvartalet - blant annet prefabrikasjon og kort tid på byggeplass, industrielle løsninger som gir mulighet for skreddersøm og positive effekter på helse- og innemiljø. Bruk av tre i bygg har hatt en rivende utvikling de siste årene og i Norge har vi god kompetanse og er nå verdensledende på store trebygg.

Du kan lese mer om seminaret på bygg.no 

Her er presentasjonen Åge Holmestad holdt på vegne av Treindustrien på seminaret: