Prod.prosess Støren.jpg

Stor etterspørsel etter fagarbeidere

Det er stor etterspørsel etter fagarbeidere i norsk treindustri viser BNLs årlige medlemsundersøkelse. Høsten 2020 startes det opp ny linje for Treteknikk i Trøndelag.

BNLs årlige medlemsundersøkelse viser at halvparten av bedriftene i norsk treindustri har utfordringer med å få tak i fagarbeidere og lærlinger.

- Det å få tak i arbeidskraft med relevant kompetanse er viktig for utvikling. Det er derfor svært positivt at det kommer på plass en ny linje for treteknikk i Trøndelag, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad.

Det nye landsdekkende utdanningstilbudet Vg2 Treteknikk starter opp ved Gauldal videregående skole fra høsten 2020. Fra før har åtte videregående skoler rundt om i landet dette studietilbudet. Tilbudet bygger videre på Bygg- og anleggsteknikk og gir grunnlag for fagbrev som trevaresnekker, industrisnekker, fagoperatør i trelastfaget og fagoperatør i limtrefaget.

Støren Treindustri produserer bærekraftige treelementer til voliger og andre bygg, og er av de lokale bedriftene i Trøndelag som har stort behov for fagutdannet arbeidskraft. Administrerende direktør i Støren Treindustri Rune Johnsen sier de vil samarbeide med skolen om praksisplasser.

- Dette er et flott tilbud som utdanner ungdom med den kompetansen som næringslivet etterspør, sier Rune Johnsen, administrerende direktør i Støren Treindustri.

Les mer om tilbudet her