Frokostseminar palst Per Morten Wangen 1.JPG

Seminar om emballasjeløsninger

Avfallsfrie byggeplasser er et mål i byggenæringen. For å få til dette kreves nye løsninger – også for emballasje. Dette var tema på Treindustriens seminar om bruk av plastemballasje og utviklingsmuligheter.

- Kundene ønsker gode løsninger som reduserer avfall og er klimasmarte. Samtidig vet ikke markedet ennå hvordan det skal settes krav til emballasje. Det er ikke bare å fjerne emballasje over natta. Det er jo en grunn til at man beskytter byggevarene i utgangspunktet, sier fagsjef for næringspolitikk og utvikling i Treindustrien Tina Sletbak-Akerø

For å få fram de gode løsningene arrangerte Treindustrien seminar om plastemballasje 3. desember. Daglig leder i Eidskog Stangeskogene Per Morten Wangen åpnet seminaret med å fortelle om status i dag. Bærum kommune Eiendom fortalte hvordan de tilnærmer seg avfallsreduksjon fra bestillersiden og Treteknisk viste hvordan plastbruk slår ut miljømessig.

- I den store sammenhengen utgjør ikke plast fra trelast noen stor andel av samlet plastavfall i Norge, likevel er det en faktor man må ha med når man jobber bredt med miljøforbedring, sier Audun Øvrum, administrerende direktør i Treteknisk.

Deltakerne fikk også høre om ombruksløsninger for emballasje, og Borregaard og Norske Skog fortalte om et samarbeidsprosjekt for utvikling av ny og mer miljøvennlig emballasje basert på biokompositter med cellulose og trefiber.

- For norsk treindustri er det ekstra spennende at vi sitter på noe av løsningen selv. Det jobbes mye med produktutvikling av biokompositter basert på trefiber og sidestrømmer fra trebasert industri. Her kan det ligge gode løsninger for hele byggenæringens emballasjebehov. Ved å stille krav til plastleverandører og etterspørre mer miljøvennlige emballasjematerialer kan bedriftene være krevende kunder som utvikler markedet i riktig retning, sier Sletbak-Akerø.

Når det gjelder plast er det ambisjoner i byggenæringen om avfallsfrie byggeplasser. Samtidig har EU mål om 55 prosent resirkuleringsgrad for plastemballasje. I tillegg gjelder målene om reduserte klimagassutslipp.

- Det er ikke uten videre enkle løsninger. Ombrukbar emballasje er bra fordi det sparer ressurser og reduserer avfall. Samtidig kan forskjellige typer emballasje ha ulike utslipp i produksjonen. Transport må også regnes med. Det må undersøkes hvordan det slår ut i både avfalls-, miljø- og klimaregnskapet. Det er flere hensyn som må med og som må undersøkes nærmere, sier Sletbak-Akerø.