Royalbehandlet kledning og brannfaglige vurderinger

Treindustrien har hentet inn faglig ekspertise for å vurdere sikkerhetsaspekter knyttet til brannklassifisering av royalbehandlet kledning. Les mer om vurderingene som er gjort.

Etter at det ble kjent at produsenter av royalbehandlet kledning inntil videre har endret brannklassifisering på royalkledning har Treindustrien hentet inn faglig ekspertise for å vurdere sikkerhetsaspekter knyttet til dette. Royalbehandlet kledning har vært klassifisert i brannklasse D. Produktene er nå av noen produsenter avklassifisert inntil videre og av noen produsenter endret til brannklasse E.

Brannrådgiver Leif Tore Isaksen har gjort en foreløpig brannfaglig vurdering for bygninger som allerede har montert slik kledning:

For eneboliger m.v der brannklasse D er preakseptert ytelse:

Ved at produktet ikke klassifiseres i brannklasse D tilfredsstiller det ikke preaksepterte ytelser som beskrevet i veiledningen til teknisk forskrift. Brannrådgiver Leif Tore Isaksen skriver i sin foreløpige vurdering blant annet at: "For bygninger prosjektert etter preaksepterte ytelser (...) vurderes bruk av royalimpregnert trekledning ikke utgjøre en stor risiko for personsikkerhet i bygninger. Det presiseres at løsningen med bruk av Royalimpregnert tre ikke ivaretar preaksepterte ytelser, men dette er bygninger med kort rømningstid og løsningen gir ikke nødvendigvis dårligere sikkerhetsnivå, sammenlignet med tradisjonell trekledning som er overflatebehandlet i ettertid"

For større bygg:

Om større bygg som er prosjektert med alternativ analyse presiserer Isaksen: "For bygninger prosjektert med alternativ analyse, der reduserte krav til kledninger er basert på andre, kompenserende tiltak må det vurderes om endret ytelse for trekledningen endrer forutsetningene for prosjekterte løsning. Dette må avklares med brannrådgiver som har vært ansvarlig for brannprosjekteringen i det aktuelle prosjektet"

Treindustrien jobber videre med oppfølging sammen med fagmiljøer.

Les hele Isaksens foreløpige vurdering i vedlegget