LI1C9665.jpg

Regjeringen vil åpne for modulvogntog på tømmerveinettet 

Samferdselsministeren vil gi modulvogntog type 1 og 2 tilgang til å kjøre på tømmerveinettet. Dette vil åpne mange nye strekninger for norsk treindustri og er i tråd med ønskene næringen har spilt inn over flere år.

I en pressemelding fra samferdselsdepartementet kommer det fram at samferdselsministeren vil åpne for modulvogntog på tømmerveinettet.

– Dette er fantastiske nyheter, jubler administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad. 

Treindustrien har i en årrekke jobbet for å få effekt av modulvogntogordningen. Ved å ta i bruk modulvogntog får man med mer last per transport. Det gir store kostnadsbesparelser og miljømessig gevinst ved at man får færre vogntog på veiene.  

- Det er nesten ikke til å tro at samferdselsministeren nå vil åpne for modulvogntog på tømmerveinettet. Det er dette næringen har bedt om helt siden 2014. Vi har brukt enorme ressurser på dette, og er selvfølgelig veldig fornøyd med at det nå ser ut til endelig å ha løsnet, sier Finstad. 

Selv om modulvogntog ble tillatt i 2014 har det vært en lang vei fram for næringslivet for å få effekt av ordningen. En av utfordringene har vært at regelverket har lagt til grunn en type vogntog som ikke er tilpasset norske veier. I tillegg må hver veistrekning åpnes for seg.  

- Veistrekninger fra industri og ut til hovedveinettet har forblitt stengt, og det har ført til store konkurranseulemper for norske produsenter, og millioner av kroner i kostnader som kunne vært spart. Det har vært helt uforståelig for næringen at man ikke har kunnet åpne for modulvogntog type 1 på tømmerveinettet da disse har nesten like egenskaper som tømmervogntog, som har kjørt på norske veier i flere år, sier Finstad. 

Det fremkommer av pressemeldingen fra samferdselsministeren at Vegdirektoratet har fått i oppdrag å sette i gang et arbeid for å gi modulvogntog type 1 og 2, samt 24-metersvogntog tilgang til tømmervegnettet. Dette er de typene vogntog næringen ønsker å ta i bruk. Endringa vil bli gjennomført primært ved å skjerpe sporingskravene til modulvogntog 1 og 2, slik at de får same sporingskrav som tømmervogntog. Forslaget skal sendes på høring ved årsskiftet 2019/2020. 

- Dette er helt i tråd med det næringen har bedt om siden 2014. Ved å åpne for disse modulvogntogene på tømmerveinettet vil mange viktige strekninger bli tilgjengelige for denne typen kjøretøy. Vi er glade for at det nå endelig skjer noe og for at samferdselsministeren tar tak for styrke næringslivets konkurranseevne, sier Finstad.