tømmervogntog.jpg

Prøveprosjekt for 74 tonn tømmertransport

Det skal gjennomføres prøveprosjekt med tømmervogntog med totalvekt opp mot 74 tonn. Målet er økt konkurransekraft og reduserte klimagassutslipp.

Prøveprosjektet for økt tonnasje for tømmertransport ble presentert på et informasjonsmøte på Braskereidfoss i Våler 24. februar 2020. Stortinget har bedt regjeringen gjennomføre en prøveordning med totalvekt opp mot 74 tonn for tømmervogntog. Prosjektet er et samarbeid mellom skog- og trenæringen og myndighetene, og skal gjennomføres i deler av Hedmark. Målet er både miljøeffekter og økt konkurransekraft.

 

alt

(f.v) Ove Bergfjord (TFØ), Terje Brende (Bergene Holm AS), Kjell Messenlien (Bergene Holm AS), Finn Bjørnstad (Norske Skog), Dag Skjølaas (Norges Skogeierforbund), Heidi Finstad (Treindustrien) og Helge Orten (Transport- og kommunikasjonskomiteen, Høyre)

- I Sverige og Finland kjører de allerede med slike vogntog som kan ta mer last. Effektiv transport er en viktig rammebetingelse for utvikling av norsk industri. Ordningen gir gode muligheter for utvikling, men krever utbedring av veinettet for å få effekt, sier adm. dir i Treindustrien Heidi Finstad. sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

I Sverige ble 74 tonn tillatt totalvekt innført som permanent ordning i 2018. Dagens maksvekt for tømmervogntog i Norge er 60 tonn. Forberedelsene til prøveordningen har pågått i snart to år, med blant annet kontroll av bruer på fylkesveinettet og det kommunale vegnettet som skal med i testperioden. Prøveprosjektet skal vare i tre år, og det er Dag Skjølaas fra Norges Skogeierforbund som er prosjektleder for næringen. Målet er å få kunnskap som grunnlag for en anbefaling om hele eller deler av veinettet bør åpnes for 74 tonn tømmervogntog på sikt også i Norge. Treindustrien understreker viktigheten av at en slik åpning må følges opp med satsing på veinettet.

- Det er beregnet at man vil kunne få 10 prosent reduksjon på både kostnader og klimagassutslipp ved å kunne øke tonnasjen, men skal man få effekt av ordningen kreves det en satsing på veinettet. Bruprogrammet må gjennomføres, skogsbilveier må bygges og det må gjøres nødvendige utbedringer for å åpne hele industristrekninger fra råvare, til industri og ut til kunde, sier Finstad.