Heidi Finstad_7199.jpg

Produsentene må eie egen produktinformasjon

Den digitale grunnmuren er ikke på plass, slik enkelte aktører argumenterer for. Prinsippet om at produsentene må ha eierskap til egen produktinformasjon må ligge til grunn for digitalisering av byggenæringen.

Norske produsenter må kunne tilgjengeliggjøre sine produkter og merkevarer i markedet for å møte konkurransen, også fra økende import.  Norsk Byggtjeneste og Byggevareindustrien vil ikke kommentere prinsippet i det digitale veikartet om at produsentene må ta større eierskap til egen produktinformasjon. 

Byggevareindustrien og Norsk Byggtjeneste har erklært NOBB som byggenæringens digitale grunnmur, og fortsetter å argumentere for dette i en sak på bygg.no 13.mars

Det er selvfølgelig at fremtidens varedatabase må benytte åpne standarder gjennom Building Smart, og tilpasse seg BIM og elektroniske innkjøp slik Norsk Byggtjeneste viser til. Treindustriens innvending mot NOBB som grunnmur i det digitale veikartet handler ikke først og fremst om begrensinger for BIM og elektroniske innkjøp. Det Treindustrien påpeker er alle leverandørers mulighet til å fremme sine egne varer i markedet. Nøytralisering av produsenters merkevarer burde interessere alle leverandører i byggenæringen som prinsipp. 

Produsenter i treindustrien leverer i dag mange av sine varer inn på et standardsortiment i NOBB. Leverandører ønsker å ha sin vare registrert på seg selv som produsent, og kunne fremme egen merkevare i markedet. Treindustrien avvikler derfor standardsortimentet for trelast, slik at produsentene for trebaserte produkter kan ha hvert sitt varenummer, på lik linje med alle andre produsenter. Virke ønsker å videreføre en situasjon med generiske varer for trelast ved å opprette det de kaller for et logistikksortiment. Dersom Norsk Byggtjeneste bidrar til dette, vil NOBB som en bransjevaredatabase utelukkes.  Både Virke og Byggevareindustrien er eiere i NOBB, i motsetning til mange andre sentrale grupperinger i byggenæringen.

Norsk Byggtjeneste viser i artikkel på bygg.no 13.mars til at alle kan hente informasjon ut fra NOBB, og utelater helt å kommentere det saken handler om, nemlig prinsippet om at vareeierne må ha eierskap til sin produktinformasjon.  Nettopp dette og uklarhetene som Norsk Byggtjeneste skaper om utviklingen, gjør at NOBB ikke er bransjens digitale grunnmur. Byggtjeneste snakker kun om muligheten for å hente ut informasjon, og utelater å kommentere selve poenget om at hver enkelt leverandør må kunne synliggjøres for kundene. Leverandørene må kunne fronte egen merkevare, og trekke frem fortrinn ved sine produkter. Da kan ikke NOBB fungere som en trakt der alle leverandører blir merkeløse og uten identitet ut i ulike markeder.

Byggevareindustrien viser til at Treindustrien sitter i ulike utvalg tilknyttet NOBB. Disse utvalgene fungerer utilstrekkelig for å avklare prinsipielle forhold. Man har i årevis slitt med praktiske

utfordringer hvor kundene er skadelidende fordi NOBB ikke fungerer slik at alle markeds- og lovkrav ivaretas godt nok. Når varer fra ulike produsenter blandes som en og samme vare, har det ført til feil og problemer med dokumentasjon. Dette har igjen ført til store problemer med å håndtere reklamasjonssaker. I tillegg gir det problemer når informasjon skal overføres til andre systemer kundene bruker.

For at NOBB skal være et utgangspunkt for en digital grunnmur, holder det ikke at Byggevareindustrien, EFO og NRF mener at NOBB er tilstrekkelig for Treindustrien. Dette så lenge leverandørene i treindustrien og kundene er av en annen oppfatning. Norske produsenter må kunne tilgjengeliggjør sine merkevarer for å møte konkurransen, også fra økende import. Det som skal være grunnmuren for å utløse mulighetene i det digitale veikartet, kan ikke tviholde på gamle ordninger. En grunnmur for digitalisering av byggenæringen, må være et fundament for fremtiden, ikke et monument over fortiden.

Les hele innlegget på bygg.no