IMG_2482.JPG

Økning i salg av trebaserte varer fortsetter 

Salget av trebaserte byggevarer i februar som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert har økt med hele 17,2 prosent sammenliknet med samme periode i fjor, viser statistikk fra Treindustrien.  

Impregnert som produkt har hatt en nedgang i produksjonen med 9,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Dette skyldes streng vinterkulde som gir utfordringer med saging av furu. Eksporten av trelast har falt med 16,9 prosent, og eksporten av sagtømmer har sunket med hele 23 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.   

- Fallet i eksport skyldes at produsentene prioriterer det norske markedet, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien. 

- Sterk etterspørsel etter trebaserte produkter både internasjonalt og nasjonalt, kombinert med store utfordringer knyttet til tømmertilgang i fjor høst, gir fortsatt en ubalanse i markedet nå.  

- Det er et press i markedet, og bedriftene i treindustrien jobber på spreng for å sikre produksjon og lager i en utfordrende tid preget av pandemien, sier Finstad. 

- Lagernivåene av trelast og trebaserte byggevarer er lavere enn normalt på denne tiden av året. Å unngå smitte inn på anleggene er helt avgjørende for å sikre produksjonen.  

Tilgang på råvarer skaper ubalanse i markedet 

Treindustrien benytter den delen av tømmeret som er egnet til bygningsprodukter. Den andre delen av tømmerstokken som ikke kan brukes til bygningsformål er massevirke som går til produksjon av biokjemi, papir, fiberplater, fjernvarme og markedsmasse. Tilgang på sagtømmer avhenger av avsetning på massevirket. Problemer med avsetning av massevirke gir en vedvarende utfordring som skaper ubalanse i markedet for trebaserte produkter.