Industrielt Byggeri kranløft.jpg
Foto: Aasmund Bunkholt

Ny markedsrapport fra BNL

Prognosesenteret har utarbeidet ny markedsrapport for BNL. Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene.

Rapporten viser fortsatt vekst i årene fremover, og at markedet vil passere 500 mrd. kroner. Les mer om rapporten på sidene til BNL.

Medlemmer av BNL, herunder medlemmer av Treindustrien, får hele rapporten tilsendt eksklusivt.