Modulvogntog Bergene Holm 001.jpg

Modulvogntog - hvor blir det av effekten?

Modulvogntogordningen ble gjort permanent i 2014, men ennå er ikke viktige strekninger inn til trebasert industri åpnet.

Modulvogntogordningen ble gjort permanent i 2014 av dagens Regjering. Trebasert industri har gjennomført investeringer i bilpark for å hente ut effekter av ordningen. Målet er færre vogntog på veiene, lavere klimagassutslipp, og økt konkurransekraft.

Hittil er det kun stamveinettet som er åpnet, mens korte strekninger inn til norsk industri fremdeles ikke er tilgjengelige for bruk av modulvogntog.

Effekten er nå at treindustrien har fått svekket konkurransekraft fordi utenlandske vogntog kjører inn fra Sverige på stamveinettet helt frem til kunden med modulvogntog.

- Dette er en håpløs situasjon for norsk næringsliv som er gjenstand for en konkurransevridning som svekker norsk konkurransekraft, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

- Ved hver oppdatering av veglistene er det skapt større og større forventninger hos bedriftene, og når veiene nå ikke åpnes føler industrien seg lurt. Gode politiske intensjoner må følges opp i praksis, og nå må Regjeringen sørge for de nødvendige tiltakene slik at ordningen også får effekt for norsk næringsliv, Finstad.