Årets-trebyggeri crop.JPG

Meld inn kandidater til prisen Årets Trebyggeri 2015!

Prisen kan deles ut til byggeri sluttført i 2015, og til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk, som boliger, næringsbygg, landbruksbygg, broer, etc.

altDette er kriteriene juryen vil legge mest vekt på:

• Innovativ og/eller spennende trebruk 
• Høy arkitektonisk kvalitet 
• Energieffektivitet 
• Arealeffektivt og økonomisk byggeri 
• Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører 
• Bidratt til leverandørutvikling 

Prisen deles ut i samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien/bygg.no.
Forslag med frist 5. februar sendes til per.skogstad@treteknisk.no