Bilde veiledere til WEB

Må etterspørre dokumentasjon på bestandighet

Treindustrien understreker viktigheten av å utarbeide og etterspørre dokumentasjon på bestandighet ved kjøp og salg av brannbehandlet kledning.

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) gjennomfører i høst tilsyn med brannbehandlet trevirke. Tislynet omfatter dokumentasjon og testing for å kontrollere at produktets faktiske ytelser samsvarer med det som er oppgitt i produktets ytelseserklæring i henhold til Byggevareforordningen. Brannbehandlet trepanel til utvendig bruk er dekket av den felleseuropeiske harmoniserte standarden NS-EN 14915:2013.

Tilsynet kontrollerer produktets egenskaper ved brannpåvirkning (reaction to fire), som skal testes i henhold til EN 13501-1. Klassifiseringen som angis fra klasse A til F sier noe om produktets antennelighet og brennbarhet, der klasse A er ubrennbare produkter. Vanlig trevirke er i klasse D, mens behandling med brannhemmende midler kan gi trevikre klasse B; begrenset brennbart.

Tilsynet tester at trevirke som oppgir og være et bregrenset brennbart materiale faktisk tilfredstiller denne klassifiseringen. Dette bekrefter dog produktets egenskaper ved brannpåvirkning kun når produktet er nytt.

Egnethet i bruk

Bestandighet av brannbehandling er ikke dekket av produktstandarden og er derfor ikke en del av tilsynet. Det er derimot et krav i byggteknisk forskrift at produkter skal ver egnet til bruk. Det betyr at det må dokumenteres at brannhemmingen opprettholdes over tid eller hvordan det skal vedlikeholdes for at ytelsen opprettholdes.

Det finnes ulike typer brannbeskyttelsesmidler på markedet. Disse har ulike egenskaper og vedlikeholdsbehov. Bestandighet av brannbehandling kan testes etter EN 16755. Brannhemmende midler egnet til permanent utendørs bruk klassifiseres med DRF class EXT i henhold til denne standarden. DRF class EXT kan oppnås ved både brannhemmende overflatebehandlinger og brannhemmende midler som påføres ved trykkimpregnering. Når det gjelder brannhemmende overflatebehandling må antall strøk og antall malte sider spesifiseres. Ved bruk av brannimpregneringsmidler, er beskyttelse ved hjelp av en vanlig overflatebehandling ofte nødvendig for å redusere vandring av middelet i kledningen. I dette tilfellet må klassifiseringsrapporten spesifisere hvordan den vanlige overflatebehandlingen vedlikeholdes. 

Treindustrien understreker viktigheten av å utarbeide og etterspørre dokumentasjon på bestandighet ved kjøp og salg av brannbehandlet kledning. Dette for å sikre at produktet opprettholder sine brannhemmende egenskaper over tid og for å tilfredstille regelverket både når det gjelder krav i produktstandarden og kravene til egnethet i bruk.

Les mer om saken på bygg.no

Her finner du brannveilederne.