jan-christian-vestre-ntb-smk-10 Foto NTB Kommunikasjon og Statsministerens kontor.jpg
Foto: NTB Kommunikasjon og Statsministerens kontor

Innspill til veikart for grønt industriløft

Regjeringen har startet arbeidet med et veikart for et grønt industriløft. Treindustrien har gitt innspill til Næringsministeren.

Regjeringen har startet arbeidet med et veikart for et grønt industriløft. Målet er å skape lønnsomme og attraktive jobber i hele landet, øke de grønne investeringene, styrke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp. I tett samarbeid med næringslivet vil Regjeringen få fart på grønne industriprosjekter. 

Treindustrien har vært i møte hos Næringsminister Jan Christian Vestre som leder arbeidet.

- Det er viktig at skogen tas i bruk for å nå klima- og miljømål og for verdiskaping. Ny industri bygger på dagens industri, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindsutrien.

- Treindustrien har spilt inn til Næringsministeren at løsninger for klima- og miljø i byggenæringen er en viktig del av et grønt industriløft, sier Finstad.

Fordelene ved industrielt byggeri og elementproduksjon, forlenget levetid på bygg, energieffektivisering og biodrivstoff er også trukket fram av Treindustrien. 

-  Målene er allerede målene er satt og behovene og tiltakene er beskrevet i mange nasjonale strategier de senere årene. Nå handler det om å gjennomføre praktisk politikk som industrien etterspør for å få til et grønt industriløft, sier Finstad. 

Treindustrien har også sendt skriftlig innspill som du finner her.