Håndtering av royalbehandlet kledning

Treindustrien har fått utarbeidet et notat om hvordan man kan forholde seg til royalbehandlet kledning på ulike typer bygg fram til mer kunnskapsgrunnlag er på plass. 

I vedlegget nederst på siden er et notat om hvordan man kan håndtere royal kledning på ulike typer bygg fram til man har mer kunnskapsgrunnlag på plass gjennom tester fra produsentene. Notatet er utarbeidet for Treindustrien av brannrådgiver Leif Tore Isaksen i Sweco. Hensikten med notatet er å gi brannrådgivere og kommuner et hjelpemiddel i arbeidet med midlertidig brukstillatelser og håndtering av avvik knyttet til royalbehandlet kledning.

Oppdatering 5.2.2021:  Det gjøres oppmerksom på notatet som opprinnelig var vedlagt denne saken er erstattet av en revidert versjon av 05.02.2021.