Brannbehandling seminar bilde 2.jpg

Eli Bjørhovde Rindal (Treindustrien), Janneke Solem (DiBK) og Ivar Horsberg Hansen (Treteknisk) holdt innlegg på seminar om brannbehandlet trevirke

Foto: Per Skogstad, Treteknisk

Fullt hus på Treindustriens seminarer på Bygg Reis Deg

Det var stor interesse for trebaserte løsninger på Bygg Reis Deg. Både på Treindustriens seminar om sirkulærøkonomi og på seminaret om brannbehandlet trevirke var det stort oppmøte. 

Treindustrien arrangerte to seminarer under Bygg Reis Deg 2019. På begge var det fullt hus og rundt 70 deltakere.

altPå seminaret om sirkulærøkonomi fikk deltakerne høre om Treindustriens arbeid på dette området. 

Tina Sletbak-Akerø fra Treindustrien ga deltakerne et innblikk i BNLs analyse av sirkulærøkonomi og hvordan Treindustrien tilnærmer seg dette.

 

Det ble også vist fram en rekke eksempler på konkrete løsninger for forlenget levetid på bygg og design for ombruk fra produsenter, arkitekter og entreprenører.

 

alt

alt

alt

 

På bildene: Jan Lindal fra Lindal Treindustri delte erfaringer fra innovasjonsprosjektet de har vært med på innen oppgradering av fasader. Henning Thorsen fra TeWo fortalte om deres nye byggesystem, og lanserte også en nyhet om ombrukbare innendørs vegger.​​​​​​ Tormod Kvisler Fra Moelven Byggmodul ga blant annet et innblikk i lønnsomheten ved å bygge med modulbygg på toppen av eksisterende kontorbygg.

I tillegg til disse var det også innlegg fra Michael Lommertz fra Norske Arkitekters Landsforbund, Bente Johansen fra NBBL, Dag Stenersen fra Betonmast og Beret Aspaas fra ACK arkitekter. Alle presentasjonene finner du nederst i denne artikkelen.

Også for seminaret om brannbehandlet trevirke var det svært stor interesse.

alt

Eli Bjørhovde Rindal fra Treindustrien ledet seminar om brannbehandlet trevirke

- Det er økt etterspørsel etter tre i alle segmenter og tre benyttes på nye måter og i høyere bygg. Det er viktig med kunnskap og påse at man har riktig dokumentasjon, sier adm. dir. i Treindustrien Heidi Finstad.

Deltakerne fikk høre Ivar Horsberg Hansen fra Treteknisk gå gjennom regelverk og dokumentasjonskrav for produkter generelt og for brannbehandlede produkter spesielt. Ulrich Hundhausen fra Treteknisk tok deltakerne gjennom egenskaper, ulike behandlingsmetoder og vedlikeholdsbehov, mens Janneke Solem fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) redegjorde for ansvarsforhold for ulike aktører.

- Treindustrien ønsker krevende bestillere som etterspør riktig dokumentasjon. Vi opplever at det er noe usikkerhet i markedet knyttet til dokumentasjonskrav og ønsker å bidra positivt for å dekke informasjonsbehovet, sier Finstad.