Skog
Foto: Treteknisk

FSC NRA Controlled wood på høring

FSC er et internasjonalt miljømerke og sertifiseringssystem for tømmer og treprodukter. Det jobbes nå med en nasjonal risikovurdering for å unngå tømmer fra uakseptable kilder. Denne er nå på høring.

FSC er et internasjonalt miljømerke og sertifiseringssystem for tømmer og treprodukter. Omfanget av FSC-sertifiserte skoger er relativt lavt i Norge, men FSC aksepterer en viss innblanding av ikke-sertifisert tømmer eller tømmer som f eks er PEFC-sertifisert (gjelder 96,3% av det produserte tømmeret i Norge) i såkalte FSC Mix-produkter.

Store deler av den norske treindustrien og treforedlingsindustrien, samt omsetningsleddene for tømmer er avhengige av Controlled Wood sertifikater for sine virksomheter. Alle land som leverer trevirke inn i FSC Mix produkter har krav fra FSC om å lage en nasjonal risikoanalyse (NRA) for å unngå tømmer fra uakseptable kilder.

Treindustrien deltar aktivt i arbeidet med utarbeidelsen av den nasjonale risikoanalysen sammen med flere andre aktører. Den nasjonale risikoanalysen som nå sendes på høring er et konsensus-dokument frembrakt av tre kamre (sosialt kammer, økonomikammer og miljøkammer), hvert med seks representanter fra et bredt spekter av sosiale- nærings- og miljørganisasjoner. Mer om dette arbeidet og en kortversjon av analysen finner du i vedlegget.

Den norske NRA for FSC Controlled Wood er nå ute på høring hos FSC. Svar sendes på eget skjema til FSC International v/Tatjana Stutzkowsky. Originaldokumentet og høringsskjema lastes ned her.