Byggavfall
Foto: Per Skogstad, Treteknisk

Frokostmøte om sirkulærøkonomi

Treindustrien inviterer medlemmene til frokostmøte om sirkulærøkonomi torsdag 20. september.  

Krav til gjenbruk av byggematerialer krever omstilling i flere bransjer, også hos treindustrien. Vi inviterer våre medlemmer til frokostseminar som et ledd i å følge opp utviklingstrekkene. 

Møtet holdes 20. september 2018 fra klokka 08.30 til 10.00 i Næringslivets Hus. 

Program

  • 1. Hovedtrekk fra kommende rapport om barrierer og muligheter for gjenbruk av byggematerialer. v/  Rannveig Ravnanger Landet, direktør, miljø og energipolitikk, BNL
  • Hva skjer i andre bransjer? Ombruk og gjenbruk av stål. v/ Lasse Kilvær, prosjektleder, Norsk Stålforbund
  • Gamle Lærum fabrikker - gjenbruk/ombruk av bygg og byggematerialer. v/ Hallvard Thomassen, direktør, Simas (Sogn Interkommunale miljø- og avfallselskap) 
  • FoU-initiativ for sirkulærøkonomi i treindustrien. v/ Knut Amund Skatvedt, avdelingsleder, Treteknisk  

 

Arrangementet er åpent for Treindustriens medlemmer. Påmelding til helene.amundsen@treindustrien.no innen mandag 17.09.2018