Idunskolan, Mellanstadiet Moelven.jpg
Foto: Andreas Hylthen, Moelven ByggModul AB

Fortsatt mulig med innspill

Det er fortsatt mulig å komme med innspill til utførelsesstandarden for trekonstruksjoner. Standarden skal bidra til å gjøre hverdagen enklere for alle og bør være best mulig tilpasset “det praktiske liv”. Høringsfristen er 15. august.

 

Markedet for stort trebyggeri er i vekst og flere og flere aktører bygger stort med tre. God utførelse og god kvalitet er en forutsetning for en positiv utvikling av markedet. Utførelsesstandarden for trekonstruksjoner er resultatet at to og et halvt års intensivt arbeid av en bredt sammensatt arbeidsgruppe under komiteen SN/K077 i Standard Norge. Arbeidsgruppen har vært ledet av Treteknisk.

Standarden kobler sammen parter i byggeprossen og skal sikre felles spilleregler og stille krav til produkter, håndtering av materialer og prosesser. Den tar også spesielt for seg krav knyttet til kvalitetsstyring og kompetanse. Standarden stiller også krav til hvilke fuktnivå som som overholdes og hvordan dette skal utføres og kontrolleres i byggeprosessen.

Høringsforslaget med link til kommentarskjema: http://enquiry.standard.no/Home/Details/1013

Enkel nedlasting av høringsdokument: http://www.treteknisk.no/aktuelt/ny-strukturert-hverdag-for-trebyggeri