Fagnotat fra RIF om royalkledning

Rådgivende Ingienørers Forenings ekspertgruppe for brannsikkerhet har utarbeidet et fagnotat vedrørende bruk av royalimpregnert kledning. 

Notatet finner man på sidene til RIF