Ombruk-tegl-treverk-stål_Illustrasjonsfoto-DiBK.jpg
Illustrasjonsbilde: DiBK

DiBK- webinar om avfallsreduksjon

Er ombruk en omvei til sirkulær økonomi? DiBK inviterer til webinar om dette 20 .mai. Ny rapport og konkurranse om avfallsreduksjon vil bli lansert i møtet. 

Byggenæringen er en av næringene som genererer mest avfall og andelen har økt de siste årene. Det snakkes om at vi må ombruke byggevarer, men det er mange utfordringer knyttet til ombruk. Direktoratet for byggkvalitet ser nå på alternative løsninger for å redusere byggavfallet. På oppdrag fra DiBK har Samfunnsøkonomisk analyse og NIBIO gjort en samfunnsøkonomisk analyse som sammenligner avfallsminimering, gjenvinning og ombruk av byggevarer, og nå er rapporten klar.

Onsdag 20. mai arrangerer direktoratet et webinar hvor rapporten "Samfunnsøkonomisk analyse av avfall fra nybygg, avfallsgjenvinning og ombruk" presenteres. På webinaret vil også JM dele erfaringer med å redusere avfall fra nybygg, og DiBK presenterer en konkurranse om reduksjon av avfall.

 Program

  • Velkommen, ved Per-Arne Horne, Direktoratet for byggkvalitet
  • Samfunnsøkonomisk analyse av redusert avfall i byggebransjen, ved Karin Ibenholt, Samfunnsøkonomisk Analyse AS
  • Hva er utfordringene ved å redusere byggavfall fra nybygg? Ved Cecilie Nødtvedt, JM
  • Utfordringer ved ombruk av byggevarer og presentasjon av konkurransen avfallsreduksjon ved prosjektering og bygging, ved Ingunn Marton, Direktoratet for byggkvalitet
  • Spørsmål til innleggene

Mer informasjon og påmelding finner dere her