Pixabay power-lines-g0d67b3b38_1920.jpg

Det nye fastprisregimet løser ingenting

De varslede fastprisavtalene på strøm er både for dyre og har en innretning som ikke er tilpasset bedriftene. Saken er belyst i flere medieoppslag.

Det ideelle er et marked der bedriftene selv kan finne løsninger og sikre seg når det gjelder strøm. I det siste året har bedriftene vært i en ekstraordinær situasjon, hvor krig og makroøkonomiske forhold gir enorm prisøkning på strøm på kort tid. Også i lys av klimamålene er det ikke sikkert man kommer tilbake til de energiprisene man har vært vant til. For bedriftene er det ikke mulig å ta en slik brå økning på ett år, uten at det får konsekvenser for sysselsetting og investeringer. Det er derfor behov for ordninger som letter byrden for bedriftene i en tidsperiode som gjør det mulig både for bedrifter og samfunn å omstille seg. På samme tid er haster det med å stimulere ENØK og lokalenergiproduksjon både ut fra sikkerhetspolitiske og forsyningssikkerhets hensyn og i lys av klimamålene.

Verken strømstøtteordningen eller de nye fastprisavtalene løser situasjonen for bedriftene. 

Fastprisavtalene er begrenset til faste volum, og uttaksprofilene det legges opp til forutsetter et jevnt strømforbruk til enhver tid. Det passer dårlig med strømforbruket til bedrifter som for eksempel ikke har produksjon om natta og i helger. I realiteten må bedriftene da kjøpe betydelige volum i spotmarkedet på ukedagene når prisene gjerne er som høyest. Volum man har kjøpt til fastpris, men ikke bruker i helgen og om natta blir solgt til spotpris når prisen er lav, som kan medføre ytterligere kostnader. Den reelle prisen for strøm blir dermed langt høyere enn det den annonserte fastprisen indikerer. Det er stor usikkerhet knyttet til de nye avtalene hos både leverandører og kunder, der risikoen oppleves som høy. I tillegg til innretningern er også bindingstider på 3, 5 og 7 år lenge og risikofylt for industrien og prisene på avtalene i dagens marked er for høye. 

Utfordringene knyttet til det nye fastprisregimet er belyst i flere mediesaker:

Les sak hos E24: Bransjeforeninger om fastpris på strøm - fungerer ikke

Les sak hos NRK, der blant annet Bergene Holm medvirker.

NRK har også hatt oppslag i Dagsrevyen 14. desember. 

Les sak på bygg.no

Treindustriens innlegg om hvorfor fastprisregimiet ikke fungerer kan du lese her

Vårt svarinnlegg til Vestre kan leses her