modul og tømmer.jpg

Behov for raske tiltak etter testkjøring

Næringen ønsker tiltak for å få åpnet for modulvogntog raskest mulig. Testkjøringen i juni har gitt viktig informasjon om hva som må til.

13. juni ble det gjennomført en testkjøring av modulvogntog type 1 og 2 og tømmervogntog. Formålet var å finne ut hva som skal til for å kunne åpne industristrekninger og tilførselsveier for modulvogntog. Det er skapt en svært uheldig konkurransevridning fordi norsk industri ikke er gitt tillatelse til å kjøre modulvogntog fra prouksjonssted til riksveinettet. Norsk industri taper derfor i konkurransen med utenlandske aktører som eksempelvis kan kjøre fra produksjonssted i Sverige til markedet i Norge. 

Treindustrien ser positivt på at Samferdselsministerens initiativ til testkjøring sammen med samferdselsdepartementet, Statens Vegvesen og næringen. Nå er det viktig at testkjøringen følges opp.

En rekke organisasjoner har samlet seg om innspill til Samferdselsministeren og Statens Vegvesen i etterkant av testkjøringen. Vi ber om politisk handlekraft og ønsker et samarbeid med Statens Vegvesen for å få gjennomført tiltak som åpner veinettet raskest mulig. 

Se hele vårt innspill: