Bedriftsbesøk Are
Foto: Treindustrien

Bedriftsbesøk hos Are Treindustrier

God bruk av ressurser, økt videreforedling i Norge og en grønnere byggenæring var tema da Treindustrien og Are Treindustrier inviterte politikere til bedriftsbesøk på Rygge.

Hurdalsplattformen og ny Regjering har ambisjoner om økt videreforedling av ressurser i Norge. 4. februar inviterte Treindustrien sammen med vår medlemsbedrift Are Treindustrier til bedriftsbesøk på Rygge for å dele kunnskap om muligheter og hvilke rammebetingelser som må på plass. Stortingsrepresentantene Sverre Myrli (Næringskomiteen), Mani Hussaini (Energi- og miljøkomiteen) og Siri Gåsemyr Staalesen (Kommunal- og forvaltningskomiteen) deltok sammen med Fylkesrådsleder i Viken Siv Henriette Jacobsen og ordfører i Moss Hanne Tollerud. Fra regjeringen stilte Statssekretær Nancy Porsanger Anti fra Kommunal- og distriktsdepartementet. I tillegg til Treindustrien medvirket også Byggenæringens Landsforening, Prosess 21 og biobasert prosessindustri.  

altFra venstre: Siri Gåsemyr Staalesen (Kommunal- og forvaltningskomiteen), Heidi Finstad (adm.dir, Treindustrien), Nina Solli (adm.dir, BNL), Gisle Løhre Johansen (leder av Prosess 21 og Senior Vice President i Borregaard), Siv Henriette Jacobsen (Fylkesrådsleder i Viken), Marthe Lie (Konsernleder, Are Treindustrier), Sverre Myrli (Næringskomiteen), Mona Gran Sukke (Innovasjonssjef, Bergene Holm), Peik Næsje (Bærekraftsdirektør, Glava og Saint Gobain byggevarer), Jens Frøne (daglig leder i Byggmester Jens Frøne), Pål Martin Kastum (daglig leder, Straye trebygg), Mani Hussaini (Energi- og miljøkomiteen)

Statssekretær Nancy Porsanger Anti åpnet møtet med å slå fast at Regjeringen vil satse på norsk videreforedling og en grønnere byggenæring. Anti var særlig opptatt av å ta skogen i bruk og sørge for en mer sirkulær økonomi og industriutvikling i Norge. 

Marthe Lie, konsernleder i Are Treindustrier pekte på mulighetene industrielt byggeri gir for grønne løsninger og innovasjon, også innen rehabiliteringsmarkedet. I tillegg fremhevet hun hvordan økt ferdigstillelsesgrad fra fabrikk er med på å ta ned risiko i byggeprosjekter. Lie pekte på behovet for at virkemiddelapparatet innrettes bedre mot prefabrikasjon, og slik at det treffer dagens industri og bedrifter. 

- Det må på plass reell risikoavlastning i offentlige byggeprosjekter for tiltak og løsninger som fremmer innovasjon, og dette må også involvere leverandørleddet, sa Lie.  

alt

Treindustriens administrerende direktør Heidi Finstad viste til unike muligheter for grønn industriutvikling med utgangspunkt i treindustrien, basert på kortreist og bærekraftig sertifisert skog. 

- Dagens industri er grunnmuren for ny industriutvikling i Norge. De gode tidene vi nå er inne i, kombinert med amisjonene i Hurdalsplattformen gir oss et springbrett for videre satsing, sa Finstad.  

alt

Forlenget levetid på bygg og energioppgradering

BNLs administrerende direktør Nina Solli var tydelig på at levetiden på bygg og anlegg må forlenges. 

- Vi må slutte å rive og det må legges større vekt på vedlikehold. Det offentlige har en helt sentral rolle, sa Solli.  

Solli oppfordret myndighetene til å stille tydeligere krav til Norges største fastlandsnæring. Hun pekte også på strømprisene og mulighetene byggenæringen har til å bidra gjennom stegvis energioppgradering av bygg.  

Fra Glava og Saint Gobain byggevarer deltok bærekraftsdirektør Peik Næsje. Han la også vekt på potensialet som ligger i å energieffektivisere bygningsmassen, både for besparelser på strømregningen og for å frigjøre energi til andre formål. Et poeng var at energioppgradering av bygg vil kunne gi rask effekt. 

Byggmester Jens Frøne og daglig leder i Straye Trebygg Pål Martin Kastum snakket om viktigheten av kompetanse og gode materialkombinasjoner for å få de gode byggene, der samspill av materialer i bærekonstruksjoner gir gode løsninger.  

Politiske refleksjoner

Til slutt oppsummerte politikerne og kom med sine refleksjoner. Mani Hussaini i Energi- og miljøkomiteen slo fast at det er behov for å se på insentiver for oppgradering av bygningsmassen, der det må vurderes å gi Husbanken en ny rolle.  

Siri Gåsemyr Staalesen trakk fram forlenget levetid som noe av det mest effektive man kan gjøre for å spare ressurser.  

- I arbeidet med ny boligmelding vil vi se på hvordan både ENØK og offentlige anskaffelser kan bidra, og at vi får en boligpolitikk der vanlige folk blir ivaretatt og inkludert, sa Staalesen 

Fylkesrådsleder i Viken Siv Henriette Jacobsen understreket fylkeskommunens muligheter til å benytte offentlige anskaffelser for å fremme grønne og innovative løsninger.  

Sverre Myrli har fulgt både treindustrien og byggenæringen gjennom en årrekke og har sett en rivende og positiv utvikling de senere årene.  

- I tidligere tider så jobbet mange for å motvirke krav. Nå er det snudd helt rundt. Næringslivet vil ha ambisiøse krav fra myndighetene og det er viktig at politikerne leverer på det, sa Myrli.