Handwash - unsplash - Claudio Schwartz

Anbefalinger om smittevern på byggeplass

BNLhar fått utarbeidet anvisninger om tilrettelegging for fortsatt drift av byggeplasser under hensyn til nødvendige regler for smittevern. Anvisningene kan bli endret avhengig av hva som til enhver tid blir ansett som påkrevd for å begrense korona-smitte.

Anbefalingene om smittevern på byggeplass finner du her

Både norsk og engelsk utgave.