2020_13_Heidi Finstad_Foto Ingar Sørensen.jpg

-Bra at også ny kommunalminister engasjerer seg i royalsaken

Forrige regjering endret regelverket og gjorde det mulig å finne løsninger for bygg under oppføring med royalkledning. Ny kommunalminister Bjørn Arild Gram følger nå opp saken videre.

- Forrige regjering endret regelverket og gjorde det mulig å finne løsninger for bygg under oppføring med royalkledning. Det er svært positivt at den nye Kommunalministeren engasjerer seg for å utvikle regelverket videre slik at dette blir mer forståelig og brukervennlig, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram har gitt DiBK i oppdrag å vurdere brannkravene til ytterkledning til vegg i byggteknisk forskrift, og om disse er på riktig nivå, eller om det er forsvarlig med endringer.

Treindustrien legger til grunn av sikkerhetsnivået i bygg ikke svekkes.

- Regelverksutviklingen henger ofte etter produktutvikling, og det bra at Kommunalministeren er utviklingsorientert og engasjerer seg for innovasjon.

- Saken har viktige sider rent prinsipielt. Sikkerheten i bygg må under alle omstendigheter ikke svekkes, og det er et avgjørende prinsipp å ivareta like konkurransevilkår. Det må også legges til grunn løsninger som ikke endrer på ansvarsforholdene mellom produsent, kunde og byggeier, sier Finstad.

Kommunalministeren vil også ta kontakt med EU-kommisjonen for å følge opp utfordringene knyttet til byggevareforordningen og bruken av harmoniserte standarder, som omhandler krav til omsetning og salg av byggevarer.

- Royalsaken har adressert en rekke problemstillinger, hvor brukervennlighet av regelverket er et viktig stikkord. Saken har vist at hverken produsentene, kundene eller myndighetene har vært bevisste nok på betydningen av produktdokumentasjon, sier Finstad.

- Norge har en unik og lang tradisjon for å bygge med tre. Det er veldig positivt at Kommunalministeren engasjerer seg for å utvikle regelverket og dermed norsk byggeskikk basert på tre som byggemateriale.

Les brevet fra Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram som vedlegg nederst på siden.