Moelven Soknabruket
Foto: Moelven

Moelven bygger ny pelletsfabrikk

Moelven Industrien bygger ny pelletsfabrikk og et nytt bioenergianlegg på Sokna. Enova støtter satsingen på bioenergi med 66 millioner kroner.

Energi og flisprodukter fra Moelvens sagbruk i regionen skal brukes til pelletsproduksjon. Når fabrikken står ferdig tidlig i 2020 vil den sørge for at pelletsproduksjonen i Norge blir fordoblet. Moelven regner med at fabrikken vil gi 8 - 10 ny arbeidsplasser, og investeringen har en totalramme på 270 millioner kroner.  Les mer på Bygg.no.