Treindustrien_Banner_Ferdig.jpg

Fornybar og bærekraftig grønn industri

Aktuelt

Heidi Finstad.jpg

Tre og betong - Ikke enten eller, men både og!

Bygg skal dekke ulike brukerbehov. I tillegg skal bygg bidra til å nå samfunnsmål, både sosialt, teknisk, økonomisk og ikke minst klima – og miljømessig. For å oppnå bærekraftige bygg må de beste materialegenskapene kombineres. 

El-varebil

Støtte til El-varebiler

I august åpner Enova en rask og enkel støtteordning for firmaer som vil benytte el-varebiler. Husk at du må søke før du bestiller bilen.

Industrielt Byggeri kranløft.jpg

Ny markedsrapport fra BNL

Prognosesenteret har utarbeidet ny markedsrapport for BNL. Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene.

Ulnes bro.jpg Ulnes bro.jpg

Tre er fremtidens materiale. En viktig forutsetning er at rammebetingelser, kompetanse og samarbeid i verdikjeden er på plass. Vi har kontakt med lokale og nasjonale myndigheter og samarbeider med en rekke aktører for å sørge for konkurransekraft for trebasert industri -både i dagens og fremtidens markeder.

Pressemeldinger

Høringer

 

tre-brown.png
1,6

tonn CO2 kan samfunnet spares for ved å erstatte andre byggematerialer med 1 m3 tre

tre-gray.png
70 %

av skogbrukets tømmer- inntekter kommer fra treindustrien

Treindustrien representerer den tremekaniske industrien i Norge.

Våre medlemmer produserer:

  • Trelast, limtre, impregnert, bygningselementer, emballasje og halvfabrikata til annen treindustri
  • Råvarer til treforedling, spon- og fiberplater og energiprodusenter
  • Energi (varme)

Våre medlemmer

Kart