Treindustrien_Banner_Ferdig.jpg

Fornybar og bærekraftig grønn industri

Aktuelt

Heidi Finstad_7199.jpg

Produsentene må eie egen produktinformasjon

Den digitale grunnmuren er ikke på plass, slik enkelte aktører argumenterer for. Prinsippet om at produsentene må ha eierskap til egen produktinformasjon må ligge til grunn for digitalisering av byggenæringen.

Nytt fra bransjen

Moelven produksjon

Næringspris til Moelven

Moelven er tildelt Næringsprisen i Ringsaker. Prisen kan gå til bedrifter som skaper vekst og utvikling, og bidrar til et positvt omdømme for næringslivet i kommunen.

F:\Bilder\Finn Hoel og Jørn Nørstelien.jpg

Gausdal Bruvoll overtar Gran Tre

For å stille sterkere i et tøft marked med økt konkurranse, har Gausdal Bruvoll og Gran Tre slått seg sammen. De to bedriftene har begge vært på utkikk etter samarbeidspartnere i lengre tid.

Ulnes bro.jpg Ulnes bro.jpg

Tre er fremtidens materiale. En viktig forutsetning er at rammebetingelser, kompetanse og samarbeid i verdikjeden er på plass. Vi har kontakt med lokale og nasjonale myndigheter og samarbeider med en rekke aktører for å sørge for konkurransekraft for trebasert industri -både i dagens og fremtidens markeder.

Pressemeldinger

Høringer

tre-brown.png
1,6

tonn CO2 kan samfunnet spares for ved å erstatte andre byggematerialer med 1 m3 tre

tre-gray.png
70 %

av skogbrukets tømmer- inntekter kommer fra treindustrien

Treindustrien representerer den tremekaniske industrien i Norge.

Våre medlemmer produserer:

  • Trelast, limtre, impregnert, bygningselementer, emballasje og halvfabrikata til annen treindustri
  • Råvarer til treforedling, spon- og fiberplater og energiprodusenter
  • Energi (varme)

Våre medlemmer

Kart