Treindustrien_Banner_Ferdig.jpg

Fornybar og bærekraftig grønn industri

Aktuelt

Sjekkliste

Produkttilsyn viktig del av markedsutviklingen

Bruk av tre er stadig økende og kravene til dokumentasjon er omfattende. Derfor har Treindustrien bedt Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) om tilsyn for å påse at produsenter, importører og distributører av brannbehandlet kledning har nødvendig dokumentasjon på plass.   

Aven - Svein Olav Munthe

Aven med i Treindustrien

Skandinavias ledende produsent av lastepaller og treemballasje Aven Holmestrand AS har blitt med i Treindustrien.  

 

Bilde veiledere til WEB

Nye brannveiledere og sjekklister

Når man velger brannbehandlet fasade på større bygg er det viktig at produktet er testet, sertifisert og godkjent. Ny veiledere gjør det enklere for beslutningstakere og planleggere å sjekke at kravene følges.

Ulnes bro.jpg Ulnes bro.jpg

Tre er fremtidens materiale. En viktig forutsetning er at rammebetingelser, kompetanse og samarbeid i verdikjeden er på plass. Vi har kontakt med lokale og nasjonale myndigheter og samarbeider med en rekke aktører for å sørge for konkurransekraft for trebasert industri -både i dagens og fremtidens markeder.

Pressemeldinger

Høringer

 

tre-brown.png
1,6

tonn CO2 kan samfunnet spares for ved å erstatte andre byggematerialer med 1 m3 tre

tre-gray.png
70 %

av skogbrukets tømmer- inntekter kommer fra treindustrien

Treindustrien representerer den tremekaniske industrien i Norge.

Våre medlemmer produserer:

  • Trelast, limtre, impregnert, bygningselementer, emballasje og halvfabrikata til annen treindustri
  • Råvarer til treforedling, spon- og fiberplater og energiprodusenter
  • Energi (varme)

Våre medlemmer

Kart