Om Treindustrien

Treindustrien er en bransjeorganisasjon for produsenter av trelast og andre trebaserte byggematerialer.

Medlemmer

Vi har om lag 90 medlemsbedrifter innen trelastindustri, limtrefabrikker, impregneringsverk og produsenter av andre trebaserte bygge- og emballasjeartikler. Våre medlemmer er viktig leverandør av halvfabrikata til annen treforbrukende industri og av råvarer til treforedlings-, sponplate- og fiberplateindustrien og produsenter av bioenergi. Se alle våre medlemmer

Organiserer vel 90 % av den norske produksjonskapasiteten på området. Bedriftene er lokalisert nær råvaren (skogen) og et flertall utgjør hjørnesteinsbedrifter i sine lokalsamfunn. Les våre nøkkeltall

Tilsluttet BNL og NHO

Treindustriens Landsforening er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). BNL er en nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon for bedrifter i byggenæringen. BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer som har over 4 000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

 

naeringslivetshus.jpg naeringslivetshus.jpg

Adresse

Treindustrien har kontor i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo.

Besøksadresse: Middelthuns gate 27, 0368 Oslo

Postadresse: Pb 5487 Majorstuen, 0305 Oslo

 

Informasjon om regnskap og faktura

Kontakt

Heidi Finstad_7191.jpg

Heidi Finstad

Administrerende direktør
976 02 543
bilde til nett2.jpg

Tina Sletbak-Akerø

Fagsjef, næringspolitikk og utvikling
924 50 515
Eli Bjørhovde Rindal

Eli Bjørhovde Rindal

Prosjektleder
971 76 168
Helene K Amundsen

Helene Amundsen

Administrasjonssekretær
920 93 301