Trelast.png

Netto eksport av trelast i 2022 for første gang på årevis

Eksporten av trelast økte med 23.2 % i 2022, sammenliknet med 2021, ifølge SSB. Samlet eksport av trelast er for første gang på mange år større enn samlet import av trelast.

Eksport av sagtømmer som råvare fortsetter også å øke og er opp 18,7 % i 2022 sammenlignet med 2021. 

Salget i 2022 av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke og øvrig trelast faller nasjonalt med 18,5 % sammenlignet med 2021 målt i volum, viser statistikk fra Treindustrien. Ser vi på desember 2021 og desember 2022 isolert sett, er fallet 1,7 %. Sammenligner vi 2022 med 2019, som var et år med normal aktivitet før pandemien, er fallet 15,3 %. Impregnert som produkt har 29 % lavere produksjon i 2022 sammenlignet med 2021.

- Netto eksport av trelast og historisk høy eksport av tømmer viser at det er stor internasjonal interesse for trebaserte bygningsmaterialer, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

- Dramatisk kostnadsøkning på strøm truer bedriftenes evne til å utnytte mulighetene for økt eksport av trelast, i en tid hvor markedet i Norge svikter. Strømsituasjonen og uforutsigbarheten ødelegger konkurransekraften og dermed eksportmulighetene for norske trebaserte byggevarer, sier Finstad.

- Situasjonen truer arbeidsplasser og investeringer hvor flere store hjørnesteinsbedrifter i treindustrien har permittert eller varslet permitteringer, sier Finstad.