bilde kdd innspillsmøte.jpg
Fra innspillsmøte om Boligmeldingen: F.v: Hans Martin Andersen (Are Treindustrier), Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik, Tina Sletbak-Akerø (Treindustrien) og Heidi Finstad (Treindustrien)

Innspillsmøte om boligpolitikk

Treindustriens medlemsbedrifter er betydelige leverandører til boligsektoren. Treindustrien mener både sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft må være grunnmur når regjeringen nå jobber med boligpolitikk for framtiden.  

Boligpolitikken står overfor store spørsmål i tiden framover:

  • Hvordan skal vi få nok nye boliger og ta godt vare på de som allerede er bygget?
  • Hva må til for å tilpasse boliger nye brukerbehov og en kommende eldrebølge?
  • Hvordan få god boligutvikling i både by og distrikt?
  • Hvordan sikrer vi at alle har innpass i boligmarkedet og mulighet til å eie sin egen bolig?
  • Hvordan kan vi ta klima- og naturhensyn samtidig som vi bygger flere nye boliger? 

Treindustriens medlemsbedrifter er betydelige leverandører til boligsektoren, både som materialleverandører og som leverandører av prefabrikerte elementer og ferdige boligbygg. Det pågår betydelig innovasjons- og utviklingsarbeid i bedriftene for å levere løsninger som svarer ut nye behov og samfunnsmål.

Regjeringen jobber med en egen boligmelding til stortinget og 9. mars deltok Treindustrien i innspillsmøte hos Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik sammen med flere andre organisasjoner. Treindustrien mener en boligmelding også må inkludere hvordan vi tar vare på de byggene som allerede er bygget for å sikre forlenget levetid, energioppgradering og tilpasninger til nye brukerbehov. Samtidig kan eksisterende bygningsmasse være utgangpunkt for nye boliger. Det er et potensiale for å få flere nye boliger ved å bygge på hus og blokker som allerede er bygget. Ved å for eksempel bygge på to etasjer på en lavblokk får man flere nye boliger, samtidig som man reduserer press på naturressurser, grøntområder og matjord. Treindustrien har i et kartleggingsprosjekt utforsket mulighetene til påbygg i høyden på eksisterende bygg. Les mer om det her. Påbygg med nye boliger kan også være med å finansiere energioppgradering av bygget og innstallering av heis, som gir økt bokvalitet for de som bor der fra før. 

Treindustrien mener at krav til kvalitet og bomiljø må ivaretas, slik at folk kan bo i gode boliger. Treindustrien støtter også opp om den norske eierlinja, der målet er at alle skal kunne eie sin egen bolig. Galloperende boligpriser utfordrer dette, og i den sammenheng pekes det gjerne på økte byggekostnader. Materialkostnader for trelast står for en liten andel av kostnadene ved å bygge en bolig. En konstruksjonspakke på til sammen 15-20 m³ trelast til en enebolig på 160 m² med terrasse og garasje kostet i desember 2022 68.000 kroner inkl. moms ut fra produsent. 

Treindustrien ønsker å være en konstruktiv medspiller i utviklingen av en boligpolitikk for fremtiden der både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft vektlegges.