C:\Users\tsakero\OneDrive - NHO Fellesskapet\My Pictures\Bergene Holm investerer i Åmli.jpg

Investerer 50 millioner i ny tørker

Bergene Holm AS fortsetter kapasitetsøkningen ved avdeling Nidarå i Åmli kommune i Aust-Agder.

 

Bergene Holm AS investerer nærmere 50 millioner kroner i nye trelasttørker ved avdelingen. Investeringen må sees i sammenheng med at avdeling Nidarå investerte rundt 120 millioner kroner i nytt tømmerinntak og ny saglinje i 2013. Investeringen i ny tørker er steg nummer to for å utvide produksjonskapasiteten til et årlig tømmerforbruk på nærmere 350.000 m3 tømmer. Dette er den største enkeltsatsingen på tørkekapasitet gjennom tidene i Norge.

Bergene Holm AS avd. Nidarå har i dag fem kammertørker og fem tørkekanaler. Svenske Valutec AB er valgt som leverandør av tre nye tørkekanaler med en samlet årskapasitet på 120.000 m3 ferdig tørket trelast. Prosjektet påbegynnes høsten 2018 og ferdigstilles i løpet av første kvartal 2019. Det er et omfattende prosjekt der to av fem tørkekanaler og verksted må rives for å gi plass til de nye tørkekanalene.

Etter utbyggingen vil avdelingen tørke trelast i 6 kanaler og 5 kammer.Verkstedet vil allerede før påske flytte til nye tidsmessige lokaler sentralt på bedriftsområdet. Valutec AB ble valgt som leverandør basert på gode referanser, tekniske løsninger, god prosjektorganisasjon og kort byggetid.

(Kilde: Pressemelding fra Bergene Holm AS)